,

PCLB - GNTT

Ứng phó thiên tai trong mùa bão lũ

Từ đầu năm 2021 đến nay, tại các tỉnh miền núi phía bắc đã xảy ra nhiều trận mưa to, lũ lớn, gây thiệt hại về người và tài sản. Ðể giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, các địa phương và các ngành chức năng đã tăng cường năng lực dự báo, chủ động phòng ngừa, kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Vì một xã hội vững vàng trước thiên tai

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai với chủ đề ”Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai” gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, ...