,

Cải cách hành chính

Ngày 1-3 sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử

Công an tỉnh thông báo, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, từ ngày 1- 3- 2023, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử cho công dân.

Trên thế giới hiện có hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng hộ chiếu gắn chíp điện tử. Hộ chiếu gắn chíp điện tử hoàn toàn không định vị theo dõi người dùng và có tính bảo mật cao hơn so với hộ chiếu giấy thông thường. Hộ chiếu mới này lưu trữ được nhiều thông tin về: Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, vân tay, mống mắt, khuôn mặt, nhóm máu…

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh tuyên truyền cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử.

Người được cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử sẽ được phía nước ngoài ưu tiên khi xét duyệt cấp thị thực nhập cảnh. Hình thức của hộ chiếu gắn chíp điện tử cơ bản giống với hộ chiếu giấy thông thường với bìa màu xanh tím than, các trang trong hộ chiếu là cảnh đẹp đất nước, di sản văn hóa Việt Nam.

Hộ chiếu phổ thông thường và hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử được sử dụng song hành. Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền được lựa chọn cấp hộ chiếu thông thường hoặc cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử. Công dân đã được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử sẽ được tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn của hộ chiếu, không bắt buộc phải đổi sang hộ chiếu có gắn chíp điện tử.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục