Khi người dân được phục vụ

Từng có một thời kỳ, những người dân khi có việc cần đến liên hệ tại các cơ quan nhà nước cảm thấy rất khó khăn, phải chờ đợi, thậm chí phải quen biết, nhờ vả mới có thể được làm các thủ tục nhanh chóng hơn. Công cuộc cải cách hành chính, trong đó có cải cách thủ tục hành chính làm thay đổi hoàn toàn từ nhận thức đến cách làm và việc cải cách thủ tục ngày càng hoàn thiện hơn.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước, hiện nay, các cơ quan đã và đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến tới cấp độ 4 thực sự mang lại hiệu quả. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Đã có nhiều lĩnh vực thực hiện dịch vụ công trực tuyến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân như đóng thuế, phí, lệ phí, bảo hiểm xã hội, khám chữa bệnh...

 

Trước đòi hỏi của thực tế, cùng với những yếu tố khách quan như dịch Covid-19, một số địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh đã mạnh dạn sáng tạo và ứng dụng hệ thống tiếp nhận, giao hồ sơ tự động qua trụ ATM. Người dân thao tác theo hướng dẫn với màn hình chính hiển thị các loại hồ sơ, túi đựng hồ sơ có mã vạch, khay nhận hồ sơ, khay thu lệ phí và khay trả kết quả. Sau khi nhận hồ sơ người dân gửi, công chức sẽ xem xét thành phần, nếu hồ sơ chưa đủ thì liên hệ người nộp bổ sung. Nếu đủ hồ sơ thì đến ngày hẹn, nhập mã hồ sơ là nhận được kết quả. Hệ thống này tiếp nhận và giao hồ sơ tự động, liên tục 24/7 với 5 thủ tục hành chính gồm: đăng ký thành lập hộ kinh doanh, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, báo cáo tình hình thay đổi lao động định kỳ và cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.


Cách làm này cũng giúp giảm dần hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay. Công việc được giải quyết nhanh chóng, tránh tụ tập đông người mà người dân được phục vụ kịp thời. 

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục