,

Cải cách hành chính

Hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của địa phương, bộ, ngành

Để sử dụng tài khoản định danh điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công của địa phương, bộ ngành hiệu quả, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng như sau:

1. Đăng nhập trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

- Bước 1: Người dùng truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn) và nhấn vào “Đăng nhập”.

 

- Bước 2: Người dùng chọn “Tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an”.

 

- Bước 3: Hệ thống chuyển hướng sang trang đăng nhập của Hệ thống định danh và xác thực điện tử. Người dùng sử dụng tài khoản định danh điện tử của mình để đăng nhập.


- Bước 4: Hệ thống gửi mã OTP về số điện thoại đã đăng ký theo tài khoản định danh của người dùng. Người dùng nhập mã OTP để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia.


- Bước 5: Sau khi nhập mã OTP thành công, hệ thống sẽ tự chuyển hướng về trang đăng nhập của Cổng dịch vụ công Quốc gia.

 

2. Cổng dịch vụ công của địa phương, bộ ngành.

- Bước 1: Người dùng truy cập vào Cổng dịch vụ công của địa phương hay bộ ngành và chọn “Đăng nhập”.


- Bước 2: Người dùng chọn “Đăng nhập Cổng dịch vụ công Quốc gia”.

 

- Bước 3: Người dùng tiếp tục đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia như Mục 1.

 

 

Cổng TTĐT Bộ Công an

Tin cùng chuyên mục