,

Cải cách hành chính

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh thực hiện Đề án 06

Sáng 6-4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc từ điểm cầu Bộ Công an đến Công an cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã về việc đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP theo chức năng của lực lượng CAND. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh.

​​

Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh.

Ngày 6- 1- 2022, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký, ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06). Theo đó, Bộ Công được giao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện các thủ tục hành chính thiết yếu, ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp Bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; các nhiệm vụ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia, giai đoạn 2022- 2025.

Theo lộ trình của Đề án, các thông tin công dân sẽ dần được tích hợp trên thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, cùng với ứng dụng VNEID sẽ giúp người dân chỉ sử dụng duy nhất thẻ CCCD thay thế nhiều giấy tờ khác để thực hiện các giao dịch với các cơ quan Nhà nước, bảo đảm chính xác và thuận tiện.

Tại hội nghị, đại biểu công an các đơn vị địa phương đã thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 như: Đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” trước khi cập nhật vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; công tác quản lý tạm cư trú; công tác phối hợp giữa ngành Công an với các ngành liên quan…

Kết luật hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ghi nhận những nỗ lực của lực lượng Công an các cấp trong thực hiện Đề án 06. Tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn những tồn tại, vướng mắc, khối lượng công việc còn rất lớn. Đồng chí yêu cầu Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các mệnh lệnh, kế hoạch của Bộ công an đảm bảo thực hiện Đề án 06 đúng tiến độ; nghiêm túc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nêu cao trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, nhất là lực lượng công an cơ sở trong giải quyết thủ tục hành chính của người dân thông qua hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Công an các cấp tiếp tục khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc rà soát, thực hiện động bộ giải pháp cấp CCCD cho những trường hợp lang thang, cơ nhỡ, người được chăm sóc nuôi dưỡng trợ giúp tại cơ sở trợ giúp xã hội để tạo điều kiện bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho những đối tượng này. Bên cạnh đó, lực lượng Công an tiếp tục tăng cường phối hợp kịp thời nắm tình hình an ninh trật tự, cung cấp cập nhật, trao đổi xác minh thông tin di biến động về cư trú, các loại đối tượng quản lý phục vụ hiệu quả công tác quản lý cư trú, phòng chống tội phạm.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục