Đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp với tỉnh Xiêng Khoảng

Tỉnh ta và tỉnh Xiêng Khoảng (nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) đã và đang tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn bước đầu đạt được những kết quả đáng mừng, góp phần vun đắp thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai tỉnh.

Quan tâm bảo quản nông sản sau thu hoạch

Bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch là một trong những khâu quan trọng của quy trình sản xuất nông nghiệp nhằm giảm tổn thất, nâng cao giá ...

Tìm thị trường tiêu thụ cam cuối vụ

Theo UBND huyện Hàm Yên, vụ cam 2018 - 2019, sản lượng cam ước đạt khoảng 100 nghìn tấn, trong đó riêng cam sành ước đạt 85 nghìn tấn, còn lại là các ...