Hình thành sản phẩm chủ lực, hướng tới nông nghiệp công nghệ cao

- Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 với nội dung cụ thể là tái cơ cấu từng lĩnh vực (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi), tái cơ cấu các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực (cam, chè, mía, lạc, gỗ rừng trồng, trâu, cá đặc sản) và các sản phẩm tiềm năng của tỉnh. Sau 3 năm thực hiện, ngành Nông nghiệp đã hình thành các nhóm sản phẩm chủ lực rõ nét, nông nghiệp công nghệ cao dần hiện hữu và đem lại thu nhập ổn định cho người nông dân.

Mùa nối mùa ở Sơn Nam

Với mục tiêu không cho đất nghỉ, hiện người dân xã Sơn Nam (Sơn Dương) đang khẩn trương thu hoạch lúa để giải phóng đất chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa.

Nâng giá trị cho sản phẩm bột sắn dây

Đưa sản phẩm bột sắn dây chất lượng cao đến tay người tiêu dùng, góp phần tăng giá trị nông sản, tạo đầu ra ổn định và sinh kế cho người nông dân là ...

Na Hang phát triển nông nghiệp hàng hóa

Huyện Na Hang đã quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp có thế mạnh như: vùng sản xuất chè Shan tuyết với 1.308 ha tại các xã Sinh Long, Hồng Thái, ...