Liên kết thành lập hợp tác xã - hướng đi bền vững cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Quốc Quân xã Thắng Quân (Yên Sơn) tuy mới thành lập, nhưng đã bắt đầu cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh những sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, mẫu mã đẹp và an toàn vệ sinh thực phẩm, bước đầu tạo dựng thương hiệu và lòng tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm của HTX.

Quan tâm bảo quản nông sản sau thu hoạch

Bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch là một trong những khâu quan trọng của quy trình sản xuất nông nghiệp nhằm giảm tổn thất, nâng cao giá ...

Tìm thị trường tiêu thụ cam cuối vụ

Theo UBND huyện Hàm Yên, vụ cam 2018 - 2019, sản lượng cam ước đạt khoảng 100 nghìn tấn, trong đó riêng cam sành ước đạt 85 nghìn tấn, còn lại là các ...

Lâm Bình với công tác giảm nghèo

Là huyện vùng cao, còn nhiều khó khăn của tỉnh, để đẩy mạnh công tác giảm nghèo, huyện Lâm Bình đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, sang tạo phù hợp ...