Cung ứng đủ giống, vật tư phục vụ sản xuất vụ mùa

Sản xuất vụ mùa đang đến gần, các doanh nghiệp sản xuất, cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị đủ lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) để đáp ứng nhu cầu sản xuất của bà con nông dân.

Nâng giá trị cho sản phẩm bột sắn dây

Đưa sản phẩm bột sắn dây chất lượng cao đến tay người tiêu dùng, góp phần tăng giá trị nông sản, tạo đầu ra ổn định và sinh kế cho người nông dân là ...

Na Hang phát triển nông nghiệp hàng hóa

Huyện Na Hang đã quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp có thế mạnh như: vùng sản xuất chè Shan tuyết với 1.308 ha tại các xã Sinh Long, Hồng Thái, ...