Kiểm soát việc kinh doanh, sử dụng thuốc trừ cỏ cháy

Đang vào thời điểm trồng ngô vụ thu đông, các địa phương trong tỉnh bà con đang tập trung làm cỏ, vệ sinh đồng bãi. Tuy nhiên, thay vì sử dụng các biện pháp an toàn, tình trạng sử dụng thuốc trừ cỏ có hoạt chất độc hại vẫn diễn ra khá phổ biến.