Hàm Yên hình thành các vùng chuyên canh giá trị

Huyện Hàm Yên xác định, phát triển một số sản phẩm nông lâm nghiệp có lợi thế theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm là khâu đột phá. Từ đó, đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, làm giàu cho người dân.

Nâng cao giá trị lúa đặc sản

Không chỉ phấn đấu tăng năng suất lúa, những năm gần đây, ngành Nông nghiệp tỉnh còn tập trung ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, ...

Sự khác biệt của chè đặc sản Kia Tăng

Chè đặc sản Kia Tăng của Công ty cổ phần Chè núi Kia Tăng được trồng trên đỉnh núi Kia Tăng, thôn Khau Tràng, xã Hồng Thái (Na Hang), nơi có độ cao ...

Nâng cao năng lực chế biến nông, lâm sản

Thời gian qua, tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư, nâng cấp dây chuyền sản xuất để nâng cao năng lực chế biến, tập trung ...