Hàn Quốc miễn giảm thuế mạnh hàng nông, thủy sản Việt Nam

(Mard-05/05/2015) - Hiệp định Thương mại tự do VN - Hàn Quốc (VKFTA) đã được ký tại Văn phòng Chính phủ của VN sáng 5-5. Sáng 5-5, Bộ trưởng Bộ Công thương VN Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Thương mại - công nghiệp và năng lượng Hàn Quốc Yoon Sang Jick đã chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do VN - Hàn Quốc (VKFTA) tại Văn phòng Chính phủ của VN.

Kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất và chế biến mắm cá ruộng đối với Hợp tác xã Nông lâm ...

GIỐNG ĐẬU TƯƠNG HL07 -15

Các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) đã nghiên cứu chọn tạo thành công giống đậu ...