Đặc sản “Bánh gai Chiêm Hoá” sản phẩm OCOP năm 2020

Tuyên Quang là địa bàn có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, do vậy ẩm thực nơi đây cũng mang đặc trưng đậm nét bởi văn hóa truyền thống của từng cộng đồng dân tộc khác nhau, đa dạng và phong phú... Nhắc tới ẩm thực và đặc sản Tuyên Quang không thể không nhắc tới bánh gai Chiêm Hóa, cam Sành Hàm Yên, rượu ngô Na Hang, cá sạch Na Hang, Bưởi Xuân Vân, thịt lợn đen Lâm Bình, vịt bầu Minh Hương, bún khô Đà Vị…