Lâm Bình với công tác giảm nghèo

Là huyện vùng cao, còn nhiều khó khăn của tỉnh, để đẩy mạnh công tác giảm nghèo, huyện Lâm Bình đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, sang tạo phù hợp với từng hộ nghèo, từ đó giúp các gia đình vươn lên thoát nghèo, đạt tỷ lệ giảm nghèo 5,56% năm 2018.