10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ngày 29/5, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tham dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; một số cơ quan, đơn vị Trung ương, địa phương liên quan và Hiệp hội DN tỉnh, thành phố, trong đó có Hiệp hội DN tỉnh Tuyên Quang.

Nâng giá trị cho sản phẩm bột sắn dây

Đưa sản phẩm bột sắn dây chất lượng cao đến tay người tiêu dùng, góp phần tăng giá trị nông sản, tạo đầu ra ổn định và sinh kế cho người nông dân là ...

Na Hang phát triển nông nghiệp hàng hóa

Huyện Na Hang đã quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp có thế mạnh như: vùng sản xuất chè Shan tuyết với 1.308 ha tại các xã Sinh Long, Hồng Thái, ...