Lâm Xuyên phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa

Chăn nuôi lợn lâu nay là sinh kế chính của người dân xã Lâm Xuyên (Sơn Dương). Tuy nhiên, trong bối cảnh người chăn nuôi liên tiếp lao đao vì lợn bị dịch bệnh, giá cả không ổn định thì nhiều hộ dân trong xã đã chuyển sang chăn nuôi đại gia súc mang lại thu nhập cao.

Nâng cao giá trị lúa đặc sản

Không chỉ phấn đấu tăng năng suất lúa, những năm gần đây, ngành Nông nghiệp tỉnh còn tập trung ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, ...