Hiệu quả các cửa hàng giới thiệu sản phẩm nông sản

Các cửa hàng bày bán, giới thiệu nông sản địa phương đã bắt đầu xuất hiện tại một số địa phương trong tỉnh. Đây là những sản phẩm có chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng được người tiêu dùng đón nhận.

Quan tâm bảo quản nông sản sau thu hoạch

Bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch là một trong những khâu quan trọng của quy trình sản xuất nông nghiệp nhằm giảm tổn thất, nâng cao giá ...

Tìm thị trường tiêu thụ cam cuối vụ

Theo UBND huyện Hàm Yên, vụ cam 2018 - 2019, sản lượng cam ước đạt khoảng 100 nghìn tấn, trong đó riêng cam sành ước đạt 85 nghìn tấn, còn lại là các ...

Lâm Bình với công tác giảm nghèo

Là huyện vùng cao, còn nhiều khó khăn của tỉnh, để đẩy mạnh công tác giảm nghèo, huyện Lâm Bình đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, sang tạo phù hợp ...