Tin hoạt động

Trong ngành

Trong tỉnh

Phòng chống Covid -19

Đảng Đoàn

Tin sản xuất

Trồng trọt

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Phòng chống lụt bão - GNTT

Phát triển nông thôn

Nông thôn mới

Nước sạch - VSMT

Xúc tiến TM - VSATTP

Thông tin tuyên truyền

Phổ biến GDPL

PCLB - GNTT

Thương hiệu nông sản

Văn bản mới

1. Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.  
2. V/v tuyên truyền, phổ biến tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hoá rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn với loài cây Keo lai và Keo tai tượng  
3. Quyết định phê duyệt kết quả dự án “Điều tra thực trạng sản xuất trồng trọt hữu cơ và nghiên cứu, đề xuất xác định các vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”    

Công bố thông tin

1. Báo cáo Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII
2. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị: Tỉnh tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách mới phù hợp với điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhằm hỗ trợ, khuyến khích việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phát triển các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao như cây chè, cây cam sành, cây bưởi, cây lâm nghiệp chất lượng cao…
3. Giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Phú, huyện Hàm Yên đề nghị:“Sửa chữa, khắc phục công trình bờ kè suối Hẻ tại thôn Làng Soi; bờ kè suối qua thôn 8 Minh Phú

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH