Công khai kết quả kiểm tra, đánh giá xếp loại cơ sở sản xuất, kinh doanh theo thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2015.

Tin cùng chuyên mục