Tuyên Quang hướng tới thực hiện "Mỗi xã một sản phẩm" gắn với xây dựng nông thôn mới

​Là một tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để sản xuất nông nghiệp hàng hóa, việc xây dựng các sản phẩm chủ lực theo hướng trở thành động lực cơ bản để người nông dân bám đất làm giàu trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới của những năm tiếp theo thì việc hình thành tại mỗi xã 1 sản phẩm chủ lực là hết sức cần thiết.
Theo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và cấp mã số, mã vạch cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực nhằm giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình này được thực hiện theo Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh, trong đó có hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, đăng ký chất lượng sản phẩm, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đối với các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp. 
 
Từ năm 2009 trở lại đây, đã có 30 sản phẩm chủ lực của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh được Chi cục Phát triển nông thôn hướng dẫn làm thủ tục để đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, cấp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm và cấp mã số, mã vạch. Trong đó, nhiều nhất là chè với 8 sản phẩm, rượu 5 sản phẩm, miến dong 2 sản phẩm, trái cây 3 sản phẩm, gạo 2 sản phẩm, còn lại là mật ong, vịt, mắm cá ruộng và lạc...
 
 
Anh Trần Đức Hạnh, Chủ tịch UBND xã Tân Trào huyện Sơn Dương cho biết: Xã Tân Trào hiện có 2 sản phẩm đã được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là sản phẩm chè xanh Vĩnh Tân của Hợp tác xã (HTX) chế biến chè Vĩnh Tân và gạo đặc sản Tân Trào của HTX Nông lâm nghiệp Tân Trào. Sản phẩm gạo đặc sản Tân Trào hay còn gọi là gạo kén Kim Long được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa từ năm 2014. Sau khi xây dựng được thương hiệu, xã tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng các quy trình sản xuất gạo theo tiêu chuẩn VietGAP, sử dụng thuốc bảo vệ theo nguyên tắc 4 đúng... Đối với sản phẩm chè Vĩnh Tân được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa từ năm 2013, ngay sau khi được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, HTX chế biến chè Vĩnh Tân đã đưa sản phẩm của mình tham gia dự thi “Búp chè vàng” tại Lễ hội Festival trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai và đạt Cúp Đồng chất lượng toàn quốc. Đây là 2 sản phẩm được xã lựa chọn là sản phẩm du lịch đặc trưng của Quê hương cách mạng Tân Trào.
 
Trong tiêu chí thứ 13 về xây dựng nông thôn mới quy định, các xã đạt chuẩn nông thôn mới phải là các xã có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Chính vì vậy, việc xây dựng sản phẩm chủ lực cho các hợp tác xã, tổ hợp tác trở thành điều kiện quan trọng để các xã hoàn thành bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Qua đánh giá tại 30 cơ sở, các HTX, tổ hợp tác có sản phẩm được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm có giá bán ổn định hơn, cao hơn so với trước. Nếu làm tốt việc quảng bá, xây dựng thương hiệu gắn với phát triển chất lượng sản phẩm thì giá trị hàng nông sản của tỉnh sẽ có khả năng cạnh tranh cao và khẳng định được uy tín, chất lượng sản phẩm trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới.
 
Trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, bên cạnh việc hình thành sản phẩm, tỉnh sẽ tập trung xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký chất lượng sản phẩm, để sản phẩm nông sản có ưu thế cạnh tranh trên thị trường; đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định trong sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm. Vì nếu không thực hiện theo đúng quy trình sẽ dẫn đến phát triển các sản phẩm một cách tự do, không có định hướng, không có thẩm định của chuyên gia, gây lãng phí tiền hỗ trợ của Nhà nước và thiếu tính bền vững. Bên cạnh đó, trình độ quản trị sản xuất, kinh doanh của các Hợp tác xã, doanh nghiệp, các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh cần được nâng cao từng ngày, theo đó vùng nguyên liệu của từng sản phẩm cũng cần được duy trì ở mức bền vững, tránh tình trạng năng suất, chất lượng, số lượng sản phẩm không cao, cung không đủ cầu.
 
Để hình thành được “mỗi xã 1 sản phẩm hàng hóa chủ lực” gắn với xây dựng nông thôn mới thì bên cạnh sự vào cuộc, hỗ trợ của tỉnh, các địa phương khi triển khai phải thúc đẩy sự sáng tạo của người dân, tránh tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước./.
 
Trần Thị Thường - TTKN
 

Tin cùng chuyên mục