Hạnh phúc trên quê hương mới

Năm 2004, hơn 70 hộ đồng bào người Tày xã Thúy Loa (Na Hang) chuyển về nơi ở mới tại xã Chân Sơn (Yên Sơn) để tỉnh thực hiện Dự án di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang. Trải qua biết bao gian khó, giờ đây khu tái định cư đã “thay da đổi thịt”, các hộ đồng bào di dân cùng nhau vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no trên quê hương mới.

Công nhận 32 vườn mẫu nông thôn mới

Thông tin từ Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, các huyện, thành phố đã quyết định, công bố 32 vườn mẫu nông thôn mới.