Nhịp sống mới ở Động Sơn

Thực hiện xây dựng Công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn từ Kim Sơn đi Động Sơn, xã Chân Sơn (Yên Sơn), nhiều hộ dân đồng bào ...

Thu hút trí thức về nông thôn

Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu cao nhất trong phát ...