Phúc Thịnh đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo việc làm, hoàn thành tiêu chí thu nhập

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh, hoàn thiện các tiêu chí cuối cùng để hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch, là những gì mà chính quyền và nhân dân xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa đang triển khai thực hiện.


Lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, huyện Chiêm Hóa và lãnh đạo xã Phúc Thịnh thăm mô hình phát triển kinh tế

 

Vừa dẫn chúng tôi đi thăm một số mô hình tiêu biểu, mang lại hiệu quả kinh tế cao và có thể nhân rộng về phát triển kinh tế trên địa bàn xã, ông Triệu Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Thịnh cho biết, đến hết tháng 9/2018, xã Phúc Thịnh đã hoàn thiện 45/49 chỉ tiêu của 16/19 tiêu chí nông thôn mới, còn 4/49 chỉ tiêu của 03 tiêu chí đang được chính quyền và nhân dân trong xã tập trung hoàn thiện, đó là: Nâng cấp các hạng mục sân thể thao xã thuộc tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa; hoàn thiện xây dựng nghĩa trang và vận động nhân dân xây dựng 03 công trình vệ sinh đảm bảo theo kế hoạch thuộc tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm; tiêu chí Thu nhập.

Riêng tiêu chí thu nhập, đến hết năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt mức 27 triệu đồng/người/năm. Để đảm bảo đến cuối năm 2018 đạt mức 30 triệu đồng/người/năm theo kế hoạch, Đảng bộ, chính quyền xã đã rất sát sao chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể để đẩy mạnh phát triển sản xuất, cùng với sự phấn đấu, cần cù, chịu khó của người dân, đến nay tiêu chí khó thực hiện nhất này của Phúc Thịnh đã cơ bản hoàn thành (theo đánh giá sơ bộ đã đạt 30,7 triệu đồng/người/năm) và đến cuối năm 2018 chắc chắn thu nhập của người dân trên địa bàn xã sẽ cao hơn. Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra, từ đầu năm 2018, xã đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện ở 03 lĩnh vực được coi là trọng tâm và đến này đã đạt được kết quả quan trọng:


Mô hình trồng Nấm của gia đình ông Bùi Khánh Cường, thôn Phú Tâm, xã Phúc Thịnh

Về sản xuất nông, lâm nghiệp: Chỉ đạo, triển khai gieo trồng hết diện tích đất canh tác đối với cây Lúa và Ngô, với diện tích cả năm 389 ha, trong đó vụ 3 cây Ngô là 55 ha; tuyên truyền, thúc đẩy nhân dân trồng rừng, 9 tháng đầu năm đã trồng được 43,7/50 ha, đạt 89/% kế hoạch, trong đó trồng tập trung 40,7 ha, trồng cây phân tán 3 ha; khai thác gỗ rừng trồng 2.983m3/3.034m3, đạt 98,3 % kế hoạch; triển khai vận động nhận dân thâm canh cây mía theo hướng tăng năng suất, sản lượng, chất lượng,  triển khai thí điểm cánh đồng mía mẫu với diện tích 3,06 ha, ký cam kết đầu tư và tiêu thụ mía giữa nông dân với Nhà máy đường Chiêm Hóa; tiếp tục thực hiện dự án nuôi trâu vỗ béo theo hình thức liên kết: Lần 1 có 02 hộ tham gia, với 05 con trâu, kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng, đây là dự án  có hiệu quả tốt, tính trung bình mỗi con cho thu nhập đạt 1,2 triệu đồng/con/tháng; hiện đang triển khai dự án liên xã nuôi trâu vỗ béo lần 2, kinh phí dự kiến 500 triệu đồng. Đẩy mạnh phát huy hiệu quả kinh tế của 05 trang trại, gồm 02 trang trại lợn, 03 trang trại tổng hợp, ước doanh thu 6 tháng cuối năm đạt bình quân trên 400 triệu đồng/trang trại.

Về tiểu thu công nghiệp, kinh doanh dịch vụ: Duy trì mô hình kinh tế hộ theo hướng kết hợp, sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với kinh doanh, dịch vụ đối với 113 hộ, cho thu nhập 120 triệu đồng/hộ/năm. Duy trì hiệu quả kinh tế của 07 cơ sở sản xuất cung ứng cây giống, 02 cơ sở sản xuất cung ứng giống gia cầm trên địa bàn và các siêu thị mini điện máy, điện tử trên địa bàn.


Thăm mô hình nuôi trồng kết hợp của gia đình 
ông Nguyễn Quang Hùng, thôn Trung Tâm, xã Phúc Thịnh

Về giải quyết lao động, việc làm: Phối hợp với trung tâm Giáo dục nghề nghiệp của huyện, mở 01 lớp dạy nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm cho 35 học viên, nhằm trang bị kiến thức kỹ năng và tay nghề cho người dân nông thôn. Tiếp tục duy trì 551 lao động làm việc ổn định tại các khu công nghiệp trong trong nước, với mức thu nhập ổn định 5,5 triệu đồng/người/tháng. Phối hợp đẩy mạnh xuất khẩu lao động ngoài nước, hiện có 4 lao động đang làm việc tại Nhật Bản, với thu nhập trên 27 triệu đồng/người/tháng và một số lao động đi làm việc tại các nước khác, thu nhập bình quân đạt 15 triệu đồng/ tháng.

Đồng chí Chủ tịch xã Phúc Thịnh cũng cho biết thêm, với quyết tâm và triển khai quyết liệt của Đảng bộ và chính quyền xã, cùng với sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, đến nay về cơ bản Phúc Thịnh đã đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, với khí thế và phong trào như hiện nay, chắc chắn Phúc Thịnh sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới trước thời hạn. Và một số tiêu chí sẽ được nâng cao, vượt chỉ tiêu như: Tiêu chí Thu nhập, tiêu chí Lao động có việc làm, tiêu chí Tổ chức sản xuất... Thành công trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới của Phúc Thịnh đã góp phần vào thành công chung của toàn tỉnh và đặt nền móng cho tương lai, xã Phúc Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu./.

Phạm Đình Tuyên/VPĐP NTM

Tin cùng chuyên mục