Một số kết quả về nghiên cứu khoa học và công nghệ gắn với phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Phát triển nhanh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ để thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn là một nội dung, nhiệm vụ được xác định tại Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 27/10/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Ảnh: Mô hình trồng rau an toàn xã Đội Bình, huyện Yên Sơn.
 

Giai đoạn 2008-2017, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 82 đề tài, dự án thuộc  lĩnh vực khoa học nông nghiệp (gồm: 31 đề tài, 41 dự án cấp tỉnh và 10 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi), trong đó:

Lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật đã thực hiện nghiên cứu đánh giá hiệu quả: giống cam (không hạt, cam rải vụ); chè (Shan, chè mới gắn với chế biến chè xanh, chè đen chất lượng cao); lúa (thuần nông hộ, phục tráng lúa đặc sản, sử dụng chế phẩm nấm ký sinh trừ rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa, hệ thống canh tác lúa cải tiến); mía (mía công nghệ sinh học; biện pháp phòng trừ bọ hung đen, biện pháp nâng cao độ phì nhiêu đất); ngô (nếp lai, đường lai); trồng lạc, thảo quả, sa nhân, ba kích, xạ đen, mây nếp dưới tán rừng, đậu tương vụ hè thu, hồng không hạt.

Lĩnh vực lâm nghiệp đã thực hiện nghiên cứu đánh giá hiệu quả: giống cây keo (lai, Acasia); trồng rừng trên diện tích bán ngập; chuyển hóa rừng trồng kinh doanh gỗ nhỏ (keo acacia) sang kinh doanh gỗ lớn; nghiên cứu ứng dụng lai tạo, tuyển chọn và nhân giống cây keo có chu kỳ ngắn, sinh khối lớn, chống chịu bệnh; ứng dụng kỹ thuật nhân giống keo lai bằng phương pháp mô-hom, trồng rừng bằng cây keo lai nuôi cấy mô;…

Lĩnh vực chăn nuôi thú y đã thực hiện nghiên cứu đánh giá hiệu quả: chăn nuôi dê lai tập trung và phân tán; lợn (giống siêu nạc, rừng lai, đen địa phương); biện pháp phòng chống bệnh tiên mao trùng cho đàn trâu; nuôi gà sao sinh sản, gà đen, nuôi ngỗng, chim bồ câu, tắc kè; vịt bầu Minh Hương; Mật ong Tuyên Quang; nghiên cứu biện pháp phòng, chống virus gây bệnh tai xanh ở lợn;…

Lĩnh vực thủy sản đã thực hiện nghiên cứu đánh giá hiệu quả: ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống cá Lăng chấm, Trắm đen, Rầm xanh, Anh vũ bằng phương pháp sinh sản nhân tạo; ứng dụng các phương thức nuôi cá có hiệu quả trên hồ thủy lợi; xây dựng mô hình nuôi cá Chạch sông trong bể xi măng bằng nguồn thức ăn giun quế; ứng dụng ương nuôi cá giống thả hồ chứa Thủy điện Tuyên Quang;…

Lĩnh vực cơ điện, bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch đã thực hiện nghiên cứu đánh giá hiệu quả: xây dựng mô hình ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất chè an toàn; khảo sát, đánh giá hiện trạng trang bị cơ điện nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang; định hướng phát triển đến năm 2015, có tính đến năm 2020 để thực hiện quá trình công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; ứng dụng khoa học và công nghệ vào bảo quản, chế biến, tiêu thụ cam sành tại Tuyên Quang; ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất đũa gỗ xuất khẩu;...

Từ kết quả nghiên cứu, đánh giá đã có nhiều giống mới, biện pháp kỹ thuật, công nghệ mới được đánh giá, tổng kết đạt hiệu quả được triển khai ứng dụng trong sản xuất đại trà, trực tiếp đóng góp vào sự tăng trưởng ngành nông nghiệp của tỉnh, cụ thể: Mô hình canh tác lúa cải tiến SRI, gieo sạ lúa bằng giàn kéo tay, cơ giới hóa trong khâu làm đất, sử dụng phân viên nén dúi sâu, phân viên nén nhả chậm trong trồng trọt, mô hình chăn nuôi lợn siêu nạc, chăn nuôi lợn rừng lai, lợn đen địa phương... Đã bình tuyển, công nhận 42 cây đầu dòng (cam sành 14 cây, bưởi 8 cây, hồng không hạt Na Hang 10 cây, Hồng ngâm Xuân Vân 10 cây) để làm nguồn vật liệu sản xuất cây giống. Các giống mía mới có năng suất, chữ đường cao như: Roc 10, Roc 22, Quế đường, Viên lâm 6,... được mở rộng nhanh ra sản xuất đại trà, thuận lợi để bố trí rải vụ, đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ cho các nhà máy đường của tỉnh. Đã xây dựng, quảng bá được nhiều thương hiệu-nhãn hiệu tập thể như: Cam Sành Hàm Yên, Rượu chuối Kim Bình, Rượu thóc Lâm Bình, Rượu ngô Na Hang, nước khoáng thiên nhiên Mỹ Lâm, Trâu Chiêm Hóa, Bưởi đường Yên Sơn, Bánh gai Chiêm Hóa, Hồng ngâm Xuân Vân, Vịt bầu Minh Hương, Mật ong Tuyên Quang,…

 
Ảnh: Mô hình nuôi ong dưới tán cây nhãn xã Thái Bình, huyện Yên Sơn.
 

Thông qua các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới đã huy động được trên 108 tỷ đồng trong giai đoạn 2008-2017, trong đó khối doanh nghiệp tham gia thực hiện với kinh phí trên 36 tỷ đồng, đồng thời người dân đã chủ động tham gia đóng góp được trên 30 tỷ đồng để triển khai 130 mô hình, đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho 481 lượt cán bộ kỹ thuật và 10.658 lượt người dân, tác động giải quyết việc làm cho 3.043 lượt người dân trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thực hiện nội dung, nhiệm vụ phát triển nhanh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ để thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn trong những năm qua đã có tác động quan trọng thúc đẩy việc ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành một số vùng thâm canh, chuyên canh cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, phát triển kinh tế hộ, sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, tăng thu nhập, giảm nghèo và cải thiện đời sống cho một bộ phận dân cư vùng nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển nông lâm nghiệp trọng điểm của tỉnh và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, miền núi./.

Trần Gia Lam/VPĐP NTM
 

Tin cùng chuyên mục