Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020.

Trong những năm qua, nhờ việc đổi mới trong chính sách giảm nghèo của tỉnh đã tạo ra những chuyển biến căn bản, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm từ 27,81% đầu năm 2016 xuống còn 19,32% cuối năm 2017; ước thực hiện năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo còn 15,83%.


Cây chè giúp nhiều hộ nông dân thôn Làng Bát, xã Tân Thành, 
huyện Hàm Yên thoát nghèo bền vững

Từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2018, Tuyên Quang đã triển khai thực hiện nhiều dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế nhằm giúp các hộ nghèo từng bước giảm và thoát nghèo. Các mô hình, dự án chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản… Một số mô hình, dự án đạt hiệu quả kinh tế cao và được đúc kết nhân rộng, tiêu biểu như:

 Dự án liên kết trồng và bao tiêu sản phẩm ngô ngọt vụ hè thu, quy mô 22,3 ha/170 hộ tham gia (có 8 hộ nghèo và cận nghèo) tại xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương, cho năng suất ngô bắp tươi bình quân đạt 500 kg/sào.

 Dự án chuỗi liên kết chăn nuôi Gà J- DABACO và bao tiêu sản phẩm, quy mô 30.000 con gà/60 hộ (có 13 hộ nghèo) tại các huyện Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hoá, khối lượng gà xuất chuồng bình quân đạt 2 kg/con;

Mô hình thử nghiệm máy gieo lạc, quy mô 14 máy gieo lạc/14 hộ tại xã Minh Quang và xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hoá, đã đem lại hiệu quả đáng kể, giảm nhân công tăng năng suất gieo trồng;

Dự án cấy giống lúa thuần Kim Cương 111, quy mô 905 ha/12.000 hộ tham gia (có hơn 2.000 hộ nghèo) và dự án chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giống lúa thuần Nam Hương 4 (vụ mùa 2017), quy mô 175 ha tại các huyện Yên Sơn, Chiêm Hóa, Na Hang và thành phố Tuyên Quang.

 Dự án sản xuất lúa giống mới gồm: Mô hình giống lúa thuần ADI 28 và ADI 168, quy mô 33 ha/ 52 hộ (có 6 hộ nghèo) tại các xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương, Kim Phú, huyện Yên Sơn, Hòa An, huyện Chiêm Hóa và xã An Khang, TP Tuyên Quang; Mô hình giống lúa thuần Đài Thơm 8, quy mô thực hiện 2 ha/23 hộ  (có 03 hộ nghèo) tại xã Đội Cấn và phường Tân Hà, TP Tuyên Quang; Mô hình giống lúa thuần Hà Phát 3, quy mô thực hiện 1,3 ha/13 hộ (có 02 hộ nghèo) tại xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa, Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, Thượng Lâm, huyện Lâm Bình; Mô hình giống lúa thuần TBR 279, quy mô thực hiện1,0ha tại xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn; Mô hình giống lúa thuần Bắc Hương 9, quy mô thực hiện 2,5 ha/34 hộ (có 04 hộ nghèo) tại các xã Bình Yên và Tân Trào, huyện Sơn Dương; Mô hình giống lúa thuần P15, quy mô thực hiện 22,5 ha tại các xã thuộc huyện Chiêm Hóa; Mô hình giống lúa thuần Kim Cương 111, quy mô thực hiện 108,7 ha tại một số xã thuộc các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Lâm Bình, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang...

 Dự án thử nghiệm giống ngô mới gồm: Mô hình giống ngô biến đổi gen DK9955S, quy mô thực hiện 1,2 ha/04 hộ tại xã Hùng Lợi và Tân Long, huyện Yên Sơn; Mô hình giống ngô NK 6101, quy mô thực hiện 0,3 ha/03 hộ tại xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa; Mô hình trình diễn 4 giống ngô lai CP 511, CP512, CP811 và CP111, quy mô thực hiện 1,05 ha/12 hộ tại xã Lăng Can và Khuôn Hà, huyện Lâm Bình...

 Dự án sản xuất một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực có lợi thế ở địa phương: Hướng dẫn 14 hộ đồng bào dân tộc H’Mông thôn Bản Túm, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa xây dựng mô hình thâm canh tăng năng suất mía, quy mô 2,35 ha; hiện nay, các hộ dân thực hiện tốt hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, cây mía mô hình sinh trưởng, phát triển tốt, cây đang giai đoạn vươn lóng và đã được chăm sóc bón phân lần 2. Mô hình trồng và thâm canh cây hồng không hạt, quy mô ban đầu 3,0 ha, quy mô hiện tại 15 ha/42 hộ (có 14 hộ nghèo) tại  xã Đà Vị và xã Sơn Phú, huyện Na Hang; kết quả bước đầu cho thấy: Cây hồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng trong vùng  nên sinh trưởng, phát triển tốt, đã cho thu hoạch. Mô hình trồng cây Bò khai tại xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, quy mô 0,2 ha và mô hình nhân giống 1.000 bầu cây Bò khai tại xã Lăng Can, huyện Lâm Bình; cây rau Bò khai sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất thu hoạch trung bình 10 kg/lứa/7 ngày, giá bán ổn định 40.000 đồng/kg; cây giống Bò khai giá bán ổn định 10.000 đồng/bầu.

Sau gần ba năm triển khai, với 365 mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh gắn với việc hoàn thành tiêu chí số 10 về Thu nhập và tiêu chí số 11 về Hộ nghèo theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

Thu Hương/VPĐP NTM

Tin cùng chuyên mục