Đánh giá kết quả các Chương trình Mục tiêu Quốc gia

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội và của Thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả 2 năm (2017 - 2018) thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, trong đó lưu ý việc giải trình, chứng minh một số nhận định bằng số liệu, bằng chứng cụ thể; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16/10/2018.

Đồng thời, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại nội dung về Báo cáo kết quả đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, nhất là về số liệu, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động xây dựng, hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ và kết quả 3 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, báo cáo Chính phủ trước ngày 16/10/2018.

Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo, rà soát lại dự thảo Quyết định về hệ thống tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

* Tính đến 31/12/2017, cả nước có 3.069 xã (34,4%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chỉ còn 113 xã dưới 5 tiêu chí, 43 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn giai đoạn 2016-2020; tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn khoảng 6,72%, bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm khoảng 5% so với cuối năm 2016; hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân tộc và miền núi giảm khoảng 3-4% so với cuối năm 2016.

Theo nongnghiep.vn

Tin cùng chuyên mục