Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông nghiệp hàng hóa - 04 năm một chặng đường

Để triển khai thực hiện một trong ba khâu đột phá là: “Phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa hiệu quả, bền vững, tập trung một số sản phẩm chủ lực” đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016-2025.