ATK HÔM NAY

Những ngày Tháng Tám lịch sử, chúng tôi có dịp về thăm các xã ATK. Kể từ mùa thu Cách mạng năm 1945, các xã ATK đã có nhiều đổi thay, cuộc sống mới ấm no, đầy đủ hơn; diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc.