,

Phát triển nông thôn

Cam sành Hàm Yên trước mùa bội thu

Ngày 23/9/2016 Ban lãnh đạo và đại diện các phòng chuyên môn Chi cục QLCL NLS & TS Hà Nội đã đến thăm và làm việc tại Tuyên Quang, trao đổi với Chi ...