,

Phát triển nông thôn

Liên kết hợp tác sản xuất theo chuỗi

TQĐT - Để khắc phục tình trạng bị ép giá, sản phẩm nông nghiệp làm ra khó tiêu thụ, nhiều hợp tác xã trên địa bàn đã bắt đầu xây dựng các mô hình ...