,

Thị trường nông sản

Sáng tạo để nâng cao giá trị cho nông sản

Ứng dụng công nghệ cộng với sự sáng tạo, các hợp tác xã, doanh nghiệp đã và đang tạo ra diện mạo mới, hương vị mới, giá trị mới cho sản phẩm nông ...

Yên Sơn nâng tầm thương hiệu bưởi Soi Hà

Năm 2013, bưởi Soi Hà đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận thương hiệu sản phẩm hàng hóa Việt Nam chất lượng cao và cấp ...