,

Thị trường nông sản

Đẩy mạnh quảng bá sản phẩm

Xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn là địa phương có thế mạnh về phát triển nông nghiệp với trên 1.000 ha cây ăn quả các loại như: Bưởi, Cam, Na, Hồng, Chuối. ...