Tuyên Quang: Người dân thôn Liên Phương sản xuất chè an toàn, phát triển thương hiệu vươn xa

Phát huy tiềm năng, lợi thế thổ nhưỡng, khí hậu của vùng quy hoạch phát triển cây chè theo hướng hàng hóa, chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, những năm gần đây, người dân thôn Liên Phương (tỉnh Tuyên Quang) đã tăng cường đầu tư các khâu giống, liên kết sản xuất, kỹ thuật chế biến, xúc tiến thương mại nhiều địa phương đã tạo ra những thương hiệu chè nổi tiếng.