,

Thị trường nông sản

Thúc đẩy tiêu thu cam sành Hàm Yên

Cam sành Hàm Yên hiện đã bắt đầu vào vụ thu hoạch. Nếu như cùng thời điểm này các năm trước, lượng cam tiêu thụ đã rất mạnh, thì nay mới chỉ đạt khoảng 20-30% kế hoạch đề ra. Các cơ quan chức năng của huyện đã và đang tích cực tìm kiếm thị trường để tiêu thụ cam cho bà con nông dân.

Sáng tạo để nâng cao giá trị cho nông sản

Ứng dụng công nghệ cộng với sự sáng tạo, các hợp tác xã, doanh nghiệp đã và đang tạo ra diện mạo mới, hương vị mới, giá trị mới cho sản phẩm nông ...