Tổng kết hoạt động sản xuất mía đường 2017 - 2018

TQĐT - Sáng 29-5, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết niên vụ sản xuất mía đường 2017 - 2018 và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cho niên vụ 2018 - 2019. Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Doanh, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết mía đường của tỉnh.
 

Niên vụ sản xuất 2017 - 2018, diện tích mía nguyên liệu của tỉnh có 10.380,7 ha, giảm 844 ha so với niên vụ trước; năng suất mía bình quân đạt 61,6 tấn/ha, sản lượng mía cả vụ ép đạt 639.914 tấn, giảm 44.598 tấn; trữ lượng đường bình quân đạt 10,59 CCS; sản lượng đường kính trắng đạt 48.416 tấn, giảm 4.070 tấn so với niên vụ trước. Cây mía được xác định cây trồng chủ lực và có sự liên kết giữa doanh nghiệp với hộ trồng mía thông qua hợp đồng. Tuy nhiên, thời gian qua do thị trường tiêu thụ đường giảm, sự cạnh tranh của cây trồng trên đất màu đồi và tình trạng thiếu lao động trong vùng nông thôn đã gây khó khăn cho cây mía phát triển. 

Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận, tìm giải pháp phát triển cây mía đáp ứng đủ nguyên liệu cho nhà máy chế biến đường. Trong đó, tập trung vào 9 vấn đề tồn tại, 11 nhóm nguyên nhân, trên cơ sở đó đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ và 12 giải pháp để mở rộng và nâng cao năng suất mía nguyên liệu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Doanh, Chủ tịch Hiệp hội mía đường Việt Nam nhấn mạnh, dẫu thị trường mía đường trong nước gặp không ít khó khăn nhưng sản xuất mía đường trên địa bàn Tuyên Quang vẫn đạt được những thành tích đáng khích lệ. Đó là giá trị sản xuất đóng góp vào GDP của tỉnh đạt trên 1.000 tỷ đồng; tỷ lệ đường trong mía cao nhất cả nước. Tuyên Quang xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay trong thâm canh tăng năng suất, nếu được nhân rộng sẽ tạo bước tiến đáng kể cho ngành mía đường.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang phát biểu tại hội nghị nhấn mạnh, để nâng cao năng lực cạnh tranh mía đường của tỉnh, yếu tố quyết định là tập trung thâm canh tăng năng suất mía. Cùng với đó là đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ chế biến và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất mía đường. Trước hết, ưu tiên nguồn lực vào khâu giống, cơ giới hóa và canh tác mía bằng phương pháp tưới ẩm; sớm triển khai mở rộng diện tích những giống mía tốt, mô hình thâm canh đạt năng suất cao để tăng thu nhập cho người trồng mía; thường xuyên kiện toàn hệ thống nông vụ, đảm bảo vận hành linh hoạt từ khâu chuyển giao kỹ thuật đến điều hành sản xuất và liên kết chặt chẽ hơn nữa giữa doanh nghiệp với nông dân. Đồng thời, tiếp tục khai thác có hiệu quả quỹ đất đã quy hoạch để phát triển nguyên liệu và chuyển đổi phương thức sản xuất mía theo chiều sâu, lấy năng suất, chất lượng, giá trị thu nhập làm mục tiêu phát triển. Trong công tác chỉ đạo sản xuất, cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động phối hợp với doanh nghiệp, kiện toàn Ban chỉ đạo sản xuất vùng nguyên liệu huyện, xã; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND tỉnh, ngày 25-7-2017 về chính sách khuyến khích phát triển tưới mía tiết kiệm, tiên tiến. Trong năm 2018, mỗi huyện thành phố thực hiện ít nhất 1 mô hình tưới ẩm cho mía. Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương cần thường xuyên đôn đốc hộ trồng, chăm sóc mía đúng quy trình; đầu tư bố trí cơ cấu giống rải vụ phù hợp với công suất ép của từng nhà máy. Công ty lựa chọn những nơi có điều kiện thuận lợi, đầu tư xây dựng cánh đồng mía lớn. Sở nông nghiệp và PTNT phối hợp chặt chẽ với chính quyền huyện, xã và doanh nghiệp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất mía, bảo đảm đời sống của người trồng mía không ngừng được nâng cao.
 

Nguồn: Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục