,

Thị trường nông sản

Chiêm Hóa thực hiện và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP

Đến hết năm 2021, huyện Chiêm Hóa đã có 17 sản phẩm được tỉnh chứng nhận đạt sản phẩm OCOP 3 - 4 sao. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm đặc trưng của địa phương, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, huyện Chiêm Hóa tích cực thực hiện các giải pháp trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Cơ sở bún, phở khô của gia đình ông Vũ Đình Thùy, thôn Nà Ngà, xã Ngọc Hội.

Xã Ngọc Hội lựa chọn sản phẩm bún, phở khô của Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch vụ Ngọc Hội xây dựng sản phẩm đặc trưng của xã. Để chương trình đạt hiệu quả, xã đã tích cực tuyên truyền cho hợp tác xã, hộ dân về ý nghĩa, hiệu quả chương trình; chú trọng nâng cao chất lượng, các khâu sản xuất, đảm bảo an toàn đáp ứng đúng bộ tiêu chí sản phẩm OCOP; tổ chức cho các thành viên HTX đi thăm quan các mô hình sản xuất bún, phở khô ở một số địa phương trong và ngoài tỉnh; tư vấn, hướng dẫn HTX, hộ gia đình đăng ký, làm hồ sơ xây dựng sản phẩm OCOP…

Sản phẩm Trà túi lọc đậu đen xanh lòng của HTX Nông nghiệp hữu cơ Hồng Phát, xã Tri Phú.

HTX Nông nghiệp hữu cơ Hồng Phát, xã Tri Phú có sản phẩm Trà túi lọc đậu đen xanh lòng đạt tiêu chuẩn 4 sao. Sau khi được công nhận sản phẩm OCOP, sản phẩm đã được biết đến nhiều hơn, tạo tiếng vang xa hơn trên thị trường, được người tiêu dùng, cửa hàng sạch đón nhận với số lượng lớn hơn. Để duy trì và giữ vững các tiêu chí, HTX phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm để nâng hạng lên 5 sao trong những năm tới.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2021-2025), huyện đang thực hiện hỗ trợ tiêu chuẩn hóa 11 sản phẩm gồm: Thanh Long ruột đỏ Chiêm Hóa, Bún khô Ngọc Hội, Chè Tân An, Bưởi Hòa An, Hồng không hạt Bình Phú, Hồng không hạt Yên Lập, Gà Ri Kim Bình, Nấm yến Phúc Thịnh, Măng khô Tri Trú, Long nhãn Vinh Quang, Dưa lưới Kim Bình; tiếp tục, phát triển có hiệu quả, chất lượng 17 sản phẩm được xếp hạng.

Cổng thông tin điện tử huyện Chiêm Hóa

Tin cùng chuyên mục