,

Phát triển nông thôn

Phát triển mô hình nông nghiệp xanh

Muốn phát triển một nền nông nghiệp xanh, an toàn, thân thiện với môi trường thì phải xuất phát từ chính sự thay đổi tư duy và hành động của mỗi người nông dân. Nhận thức được điều này, hiện nay, nhiều hộ nông dân đã thay đổi phương thức sản xuất, đảm bảo hài hòa phát triển nông nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường.
Video không hợp lệ

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục