Đạt 80% kế hoạch xây dựng công trình khí sinh học

Tính đến hết tháng 9, Văn phòng Dự án khí sinh học tỉnh Tuyên Quang – Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã xây dựng hoàn thành và nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 80 công trình khí sinh học (Biogas) trên địa bàn tỉnh, đạt 80% kế hoạch năm. Trong đó, huyện Yên Sơn 46 công trình, Hàm Yên 21 công trình, Sơn Dương 9 công trình và thành phố Tuyên Quang 04 công trình. Đây là Chương trình do Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hà Lan ký kết, nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải trong chăn nuôi, tạo nguồn năng lượng sạch và rẻ tiền cho người dân nông thôn, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

                      
Công trình khí sinh học tại xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang


Công trình khí sinh học tại xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
 
Đỗ Thu Hiền, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Tuyên Quang
 

Tin cùng chuyên mục