Triển khai tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thôn, bản làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2019

Từ ngày 04/6 đến ngày 19/7/2019, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ làm công tác xây dựng nông thôn mới cho 528 đại biểu đại diện Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã và đại diện Ban Phát triển thôn, bản của 33 xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.


Từ ngày 04/6 đến ngày 19/7/2019, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ làm công tác xây dựng nông thôn mới cho 528 đại biểu đại diện Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã và đại diện Ban Phát triển thôn, bản của 33 xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.


Đ/c Hà Văn Ngạc, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn,
Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM  phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 06/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp và thôn (bản) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2017 - 2020, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đại diện Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới của 33 xã và đại diện Ban Phát triển của 495 thôn, bản thuộc 33 xã.

Để công tác tập huấn đạt chất lượng, hiệu quả, Văn phòng Điều phối xây nông thôn mới đã tổ chức thành 05 lớp, mỗi lớp khoảng một trăm học viên, thời gian tập huấn là 05 ngày/lớp, diễn ra từ ngày 04/6/2019 đến ngày 19/7/2019. Nội dung theo chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2017 - 2020 đã được UBND phê duyệt, ban hành. Giảng viên là các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, các đồng chí phụ trách các bộ phận  nghiệp vụ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn thứ nhất ngày 04/6, đồng chí Hà Văn Ngạc, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh nhấn mạnh, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg 18/6/2016 và Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng cần phải có sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, trong đó người dân giữ vai trò chủ thể. Trên cơ sở đó, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, ban hành các nghị quyết, đề án, kế hoạch, tài liệu hướng dẫn để thực hiện Chương trình. Với mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (40/129 xã) và nâng số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 10 tiêu chí/xã năm 2015 lên 15 tiêu chí/xã năm 2020.


Đ/c Nguyễn Huy Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn
Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh triển khai tập huấn

Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, việc nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ cho cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là hết sức cần thiết. Hiệu quả nhất là trang bị kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực tổ chức thực hiện ở cơ sở… cho cán bộ là thông qua tập huấn. Qua tập huấn, các giảng viên sẽ truyền đạt những kiến thức hết sức cụ thể và thực tiễn về công tác xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới với 08 chuyên đề trong tổ chức thực hiện Chương trình giai đoạn 2017 - 2020. Từ những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm qua trao đổi trong quá trình tập huấn, mỗi học viên sẽ áp dụng, vận dụng triển khai thực hiện và tham mưu thực hiện ở địa phương mình nhằm thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả nhất.

Để công tác tập huấn đạt hiệu quả, đồng chí Hà Văn Ngạc cũng đề nghị các đồng chí là học viên tham gia lớp tập huấn nghiêm túc thực hiện, đảm bảo đúng, đủ thời gian theo kế hoạch; chấp hành nghiêm túc quy định của lớp tập huấn; tập trung nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận để nắm được kiến thức, các kỹ năng, nghiệp vụ cũng như kinh nghiệm để kết thúc đợt tập huấn áp dụng tốt, hiệu quả vào công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Việc tham gia tập huấn là một hoạt động, nhiệm vụ chính trị phải thực hiện trong năm.

Ngay sau lễ khai mạc, Lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã trao đổi, truyền đạt với các học viên 2 trong 8 chuyên đề trong khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2017 - 2020, đó là chuyên đề về Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới và chuyên đề về Quy hoạch chung xây dựng xã và Đề án xây dựng nông thôn mới của xã./.

 

Phạm Đình Tuyên/VPĐP NTM tỉnh

Tin cùng chuyên mục