Họp Ban chỉ đaoọ tỉnh đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến tháng 10 năm 2018

Sáng 18/10/2018 tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh diễn ra buổi họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp, tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.