Thắp sáng đường quê từ sức mạnh nhân dân

Học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hồng Lạc (Sơn Dương) đã đoàn kết một lòng duy trì và nâng cao chất lượng các ...