Hợp tác xã kiểu mới: Chủ động, linh hoạt, hiệu quả

Những hợp tác xã thành lập sau khi Luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực có một ưu thế là không phải qua bước chuyển đổi. Sự linh hoạt, chủ động của các ban quản trị trong xây dựng chiến lược kinh doanh, tìm kiếm thị trường tiêu thụ đã đem đến làn gió mới cho các vùng nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn của các địa phương.

ATK HÔM NAY

Những ngày Tháng Tám lịch sử, chúng tôi có dịp về thăm các xã ATK. Kể từ mùa thu Cách mạng năm 1945, các xã ATK đã có nhiều đổi thay, cuộc sống mới ...