Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 15-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010-2020 và sơ kết 4 năm thực hiện kiên cố hóa kênh mương theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, 10 năm qua, tỉnh đã huy động được trên 14.729 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 853,1 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1.181,4 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn tín dụng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án, vốn nhân dân đóng góp… Chương trình xây dựng NTM đã có bước đột phá lớn, nhất là về xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, xử lý rác thải sinh hoạt, cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, giảm tỷ lệ hộ nghèo…

Diện mạo nông thôn đã thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Toàn tỉnh có  30 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm 23,26%, dự kiến hết năm 2019 có thêm 6 xã đạt chuẩn, vượt mục tiêu của khu vực miền núi phía Bắc; thành phố Tuyên Quang đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Toàn tỉnh bình quân đạt 13,4 tiêu chí/xã, tăng 3,4 tiêu chí/xã so với năm 2015, không có nợ đọng trong xây dựng NTM.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, có từ 20% số xã trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao, 50% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong tổng số xã đạt chuẩn NTM; 57% số xã đạt chuẩn NTM, không có xã dưới 10 tiêu chí; tăng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn lên gấp 1,5 lần so với năm 2020. Đến năm 2030 duy trì 2 huyện đạt chuẩn NTM và phấn đấu có thêm ít nhất 2 huyện đạt chuẩn NTM…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Tuyên Quang chung sức xây dựng NTM".
Ảnh: Thành Công.

Từ năm 2016 đến nay, với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, tỉnh đã hỗ trợ cấu kiện bê tông đúc sẵn xây dựng 784,8 km kênh mương cho các địa phương, trong đó đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 654,3 km kênh mương, đạt 100,6% mục tiêu Đề án kiên cố hóa kênh mương giai đoạn I, về đích sớm hơn 1 năm so với mục tiêu đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đóng góp cách làm hay, bài học kinh nghiệm trong xây dựng NTM, những cách thức tổ chức sản xuất, huy động sức dân trong xây dựng kênh mương, đường giao thôn nội đồng; khơi dậy tinh thần thi đua lao động giỏi trong các tầng lớp nhân dân…

Ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương nhấn mạnh,  phong trào xây dựng NTM đã hình thành, tạo sự lan tỏa trong tầng lớp nhân dân; nhiều cách làm hay, mô hình tốt như kiên cố hóa kênh mương, làm đường giao thông nội đồng… được thực hiện đưa Tuyên Quang trở thành là lá cờ đầu trong cả nước về hoàn thiện hạ tầng nông thôn. Tuyên Quang cũng có nhiều vùng chuyên canh sản xuất lớn như vùng cam, vùng chè, vùng nguyên liệu gỗ… tạo sinh kế, giải quyết được việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn.  


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP. 
Ảnh: Thành Công.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm khẳng định, sau 10 xây dựng NTM, Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo không khí thi đua phấn khởi ở khắp các địa phương, làm thay đổi diện mạo nông thôn. Nhiều mục tiêu quan trọng của chương trình được hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới, xác định nhiệm vụ xây dựng NTM là trọng tâm, xuyên suốt. Do đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tuyên truyền để nhân dân nhận thức, hiểu rõ và phát huy vai trò chủ thể của mình, thực sự vào cuộc và là người hưởng lợi thành quả trong xây dựng NTM...


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào
thi đua "Tuyên Quang chung sức xây dựng NTM". Ảnh: Thành Công.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Tuyên Quang chung sức xây dựng NTM". 
Ảnh: Thành Công.


Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Tiến Thắng trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích góp phần thực hiện Đề án kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Thành Công.


Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Ma Thế Hồng trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích góp phần thực hiện Đề án kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Hoàng Thảo.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 7 tập thể; tặng Bằng khen cho 57 tập thể, 70 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Tuyên Quang chung sức xây dựng NTM, giai đoạn 2016-2020; tặng Bằng khen cho 23 tập thể, 43 cá nhân có thành tích góp phần thực hiện Đề án kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2020. 

                                                                                                                                        Đoàn Thư

Ý KIẾN MỘT SỐ ĐẠI BIỂU DỰ HỘI NGHỊ

Ông Nguyễn Hưng Vượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh:

Để nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025 đạt kết quả cao, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xây dựng mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu”, “vườn mẫu”; thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP; thực hiện tốt phương châm “Nói để dân nghe, lắng nghe dân nói và làm để dân tin”. Cán bộ, đảng viên, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng phát huy vai trò nêu gương để thu hút, tạo sức lan tỏa trong nhân dân cùng tham gia thực hiện. Đồng thời phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Ông Chẩu Văn Toan, Chủ tịch UBND xã Khuôn Hà (Lâm Bình):

Xuất phát điểm của xã tương đối khó khăn, khi ban đầu thực hiện xã mới đạt 2/19 tiêu chí so với bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM. Tuy nhiên đến năm 2018, sau nhiều nỗ lực, Khuôn Hà đã hoàn thành 17 tiêu chí còn lại với khối lượng công việc, nguồn lực đầu tư rất lớn. Khi bắt tay xây dựng NTM, sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy xã giữ vai trò quyết định, từ đó đã xuất hiện những cách làm sáng tạo hiệu quả. Trong mọi cuộc sinh hoạt, tuyên truyền, vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân được xã đặc biệt nhấn mạnh, từ đó tạo sự đồng thuận và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nguồn lực to lớn của nhân dân. Đồng thời, lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ người dân thực hiện các tiêu chí; mỗi công trình được đầu tư, xây dựng đều được thực hiện trên cơ sở bàn bạc dân chủ với nhân dân, để dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra và thụ hưởng.

Ông Lê Văn Thứ, Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Tiến Quang, xã Vinh Quang (Chiêm Hóa):

Để góp phần cùng với xã thực hiện tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới, HTX đã không ngừng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. HTX hiện có 37 thành viên chuyên chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, với diện tích chuồng nuôi 5.000 m2, mỗi chu kỳ HTX nuôi 315 con; ước doanh thu năm 2019 đạt 2,8 tỷ đồng. HTX đang triển khai chế biến thịt trâu sấy khô, thịt trâu, bò bảo quản đông lạnh với mục tiêu khép kín chuỗi sản xuất hàng hóa, tạo việc làm cho người dân. Đồng thời, tận dụng nguồn chất thải để nuôi giun quế làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và trồng rau sạch. Để HTX phát triển, yếu tố quan trọng nhất là xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với nghiên cứu nhu cầu thị trường; thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho các thành viên để việc chăn nuôi đạt hiệu quả cao.
                                                                                                                  NHÓM P.V CHÍNH TRỊ

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục