Thực hiện hiệu quả 3 phong trào thi đua

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện hiệu quả 3 phong trào thi đua. Từ đó khích lệ động viên nông dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tích
 

Nông dân xã Yên Phú (Hàm Yên) trao đổi kinh nghiệm chăm sóc thanh long ruột đỏ.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, năm vừa qua ông Tiến đã giúp đỡ 21 hộ trong xã về kỹ thuật, cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Hay ông Hà Văn Điệt, thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa) có thu nhập trên 2 tỷ đồng/năm từ việc sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp, cây cảnh. Ông cũng tạo việc làm cho gần 40 lao động địa phương. Ông đã bỏ số vốn 100 triệu đồng để cho các hộ nghèo vay phát triển sản xuất. Từ phong trào này, năm vừa qua, toàn tỉnh có 6.342 hộ hội viên nông dân thoát nghèo, trong đó có trên 1.600 hộ do các cấp Hội Nông dân trực tiếp giúp đỡ thoát nghèo.

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn. Hằng năm, các cấp hội đều tổ chức phát động đến cán bộ, hội viên nông dân thi đua thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thông qua tuyên truyền, vận động, nông dân toàn tỉnh đã đồng thuận đóng góp công sức, tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. 9 tháng đầu năm, các cấp hội đã vận động hội viên nông dân tham gia 17.850 ngày công để tu sửa, nạo vét 132,7 km mương nội đồng, lắp đặt 18,1 km mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn; hoàn thành xây dựng 26 nhà văn hóa gắn với sân thể thao.

Tuyến đường bê tông ở thôn 17, xã Kim Phú (Yên Sơn).

Thực hiện phong trào Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh, 5 năm qua, các cấp hội tích cực phối hợp với các ngành chức năng tổ chức gần 2.900 buổi tuyên truyền pháp luật cho trên 168.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong cán bộ, hội viên.

Hiệu quả trong thực hiện 3 phong trào thi đua trọng tâm của Hội Nông dân đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục