Thực hiện đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu chỉ đạo, triển khai các nội dung đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Hợp tác xã nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng. Qua đó đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về tầm quan trọng và vai trò của kinh tế hợp tác, Hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ quản lý Hợp tác xã nông lâm nghiệp do Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức năm 2020

Sở đã tham mưu cho tỉnh ban hành chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh) và Kế hoạch phát triển hợp tác xã nông lâm nghiệp hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020; đồng thời phối hợp với các huyện, thành phố hướng dẫn các Hợp tác xã chuyển đổi và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Đến hết tháng 6/2020, toàn tỉnh có 297 Hợp tác xã; đã hướng dẫn thành lập mới 87/80 Hợp tác xã, đạt 108,75% kế hoạch; có 14 Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ thực hiện thí điểm thu hút cán bộ trẻ về làm việc tại 03 Hợp tác xã theo kế hoạch đề ra. Để giúp các Hợp tác xã tiếp cận được với các chính sách hỗ trợ, các đơn vị thuộc Sở đã tích cực hướng dẫn Hợp tác xã về trình tự thủ tục, hồ sơ để vân dụng có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh. Đến nay ngân sách tỉnh đã hỗ trợ 2,289 tỷ đồng cho 53 Hợp tác xã theo Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; hỗ trợ 09 Hợp tác xã vay vốn ngân hàng với 8,817 tỷ đồng.

Năm 2019 có 198 hợp tác xã xếp loại từ trung bình trở lên trên tổng số 240 Hợp tác xã đủ điều kiện xếp loại, chiếm 82,5% (trong đó có 117 Hợp tác xã xếp loại khá, tốt); có 150 Hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, tăng 49 Hợp tác xã so năm 2015. Tổng vốn hoạt động, giá trị tài sản của các Hợp tác xã trên 500 tỷ đồng, tăng trên 190 tỷ đồng so với năm 2015. Tổng doanh thu của các Hợp tác xã năm 2019 đạt 167,4 tỷ đồng, tăng 32,93 tỷ đồng so với năm 2015. Trừ chi phí cho các khâu dịch vụ các Hợp tác xã có lợi nhuận là 31,8 tỷ đồng, tăng 7,279 tỷ đồng so với năm 2015.

Bài ảnh: Đ/c Ngô Tuyết Nhung- PCCT. Chi cục PTNT

Tin cùng chuyên mục