Nông thôn Tuyên Quang 'bừng sáng' từ 3 công trình

Đường giao thông nông thôn, đường bê tông nội đồng, nhà văn hóa được xây dựng kiên cố, khang trang sạch đẹp đã góp phần làm bừng sáng nông thôn Tuyên Quang.

Hệ thống kênh mương được kiên cố giúp người dân ở Tuyên Quang
chủ động được nguồn nước trong sản xuất. Ảnh: Đào Thanh.

Nghị quyết hợp lòng dân

Ngày 24/9, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVI về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên giai đoạn 2016-2020.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tập trung tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết, nội dung nhiệm vụ của từng Chương trình đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

 Khi triển khai thực hiện, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tiến hành chọn đúng, trúng, thảo luận kỹ lưỡng, xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, phù hợp với điều kiện thực tiễn; có cơ chế chính sách, bố trí nguồn lực đảm bảo tính đồng bộ, khả thi trong tổ chức thực hiện; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để người dân hiểu rõ, mục đích ý nghĩa và tạo sự thống nhất, đồng thuận cao; thực hiện đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn để giải quyết đồng thời tuyên dương, động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân tiêu biểu...

Trong 5 năm, toàn tỉnh đã kiên cố hóa được hơn 944 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn; bê tông hóa được hơn 470 km đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa; xây dựng 550 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố. Các công trình được xây dựng như những “luồng gió mới” làm đổi thay bộ mặt của nông thôn, trở thành cầu nối giúp nhân dân đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ông Chẩu Văn Lâm Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cho biết, với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, hệ thống kênh mương được kiên cố hóa, đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa được mở rộng, nhà văn hóa, thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuân viên được xây dựng đã góp phần quan trọng đã làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn, đời sống người dân được cải thiện, thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển vững chắc hơn.

Người dân hiến hơn 100 nghìn m2 đất

Trong 5 năm thực hiện, tỉnh Tuyên Quang đã quan tâm ưu tiên nguồn lực của tỉnh và lồng ghép các nguồn vốn khác được khoảng 1.366 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 3 công trình theo các Đề án được phê duyệt. Trong đó tổng số kinh phí nhà nước hỗ trợ để mua cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn, cấu kiện nhà văn hóa, xi măng, ống cống là hơn 928 tỷ đồng, nhân dân đóng góp bằng ngày công, vật tư, vật liệu ước tính hơn 437 tỷ đồng. Cùng với đó, trong quá trình thi công xây dựng các công trình để thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 15, nhân dân tại một số xã trên địa bàn tỉnh đã tự nguyện hiến 113 nghìn m2 đất để lấy mặt bằng thi công xây dựng các công trình.

Lãnh đạo Tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đào Thanh.

Tại thôn Pác Củng, xã Thượng Nông, huyện Na Hang để thực hiện hiệu quả chương trình Nghị quyết, người dân đã tham gia đóng góp 253 ngày công lao động tương đương khoảng 63 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa, và kênh mương nội đồng. Ông Bàn Văn Niềm, thôn Pác Củng cho biết, để xây dựng nhà văn hóa gia đình ông đã tự nguyện hiến 440 m2 đất của gia đình. Biết như vậy mình sẽ thiệt nhưng đổi lại bà con trong thôn bản có nhà văn hóa sinh hoạt công đồng khang trang, kiến cố.

Đến nay sau gần 5 năm thực hiện thôn Bản Tát, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa đã lắp đặt được 1,2 km kênh mương; xây dựng hoàn thành 1 nhà văn hóa bằng cấu kiện và bê tông hóa được 1,34 km đường trục thôn, 0,6 km đường ngõ xóm. Đạt được kết quả này, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước người dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp trên 1 tỷ đồng; hiến hơn 100 m đất để làm đường, làm nhà văn hóa.

Ông Triệu Văn Thắng, Trưởng thôn Bản Tát, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa cho biết, đến nay thôn, đã hoàn thành tiêu chí giao thông, thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kênh mương, đường nội đồng được kiên cố giúp việc sản xuất, thông thương được thuận tiện, từ đó nâng cao giá trị kinh tế của nông sản địa phương. Nhà văn hóa được xây dựng kiên cố, khang trang, việc sinh hoạt, hội họp của người dân cũng thuận lợi hơn.

 

Đào Thanh/Báo Nông nghiệp Việt Nam

Tin cùng chuyên mục