Những kết quả bước đầu trong xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh ta đã vận dụng sáng tạo, lồng ghép chương trình dự án để tập trung nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới, lấy tiêu chí cái gì dân được hưởng lợi thì ưu tiên làm trước. Qua 5 năm thực hiện, đến nay có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng mức bình quân từ 2,8 tiêu chí/xã lên 10 tiêu chí/xã.

Một đoạn đường bê tông qua cánh đồng tổ 13, phường Ỷ La (TP Tuyên Quang).    Ảnh: D.L

1- Trước năm 2011 bình quân các xã trong tỉnh mới đạt 2,8 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhưng đến năm 2015 bình quân đạt được 10 tiêu chí, tăng 7,2 tiêu chí. Hiện nay toàn tỉnh có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt 18 tiêu chí; 51 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; 67 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí và không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. 

Nét khác biệt trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh là lựa chọn những tiêu chí phù hợp với điều kiện của địa phương và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân ưu tiên làm trước. 5 năm 2011 - 2015 tổng nguồn vốn đầu tư cho chương trình đạt 7.255 tỷ 805 triệu đồng. Trong đó nguồn vốn từ Trung ương 237 tỷ 677 triệu đồng; ngân sách địa phương 76 tỷ 437 triệu đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án 1.609 tỷ 911 triệu đồng; vốn tín dụng: 4.066 tỷ 850 triệu đồng; vốn doanh nghiệp: 409 tỷ 475 triệu đồng; vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư 854 tỷ 640 triệu đồng; còn lại là  nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân  trong và ngoài tỉnh.


Một giờ học của trẻ 5 tuổi Trường Mầm non thôn Hao Bó, xã Yên Thuận (Hàm Yên) .  Ảnh: D.L 

Xác định nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh đã lựa chọn tiêu chí cơ sở hạ tầng ưu tiên làm trước, trong đó bước đột phá là chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn. Đây là điều kiện thuận lợi tạo đà cho lưu thông hàng hóa, thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Đến nay toàn tỉnh đã làm được 3.183,7 km đường bê tông nông thôn, trong đó đường trục xã, liên xã thực hiện 539,47 km; đường trục thôn, xóm 2.401,56 km; đường nội đồng 242,65 km. Đã xây dựng, tu sửa trên 140 công trình thủy lợi, kiên cố hóa 126,03 km kênh mương nội đồng đảm bảo tưới chắc cho 80% diện tích lúa. Hệ thống điện nông thôn được xây dựng mới, ngành điện đã cải tạo nâng cấp 205 trạm biến áp, 176 km đường dây trung áp, 768 km đường dây hạ áp.

Xã xây dựng được trên 700 phòng học; tổ chức làm mới và  nâng cấp trên 330 công trình nhà văn hóa thôn bản, nhà văn hóa xã; trên 190 sân thể thao thôn và liên thôn; đã xây dựng, nâng cấp cải tạo 29 chợ nông thôn. Công tác xóa nhà tạm dột nát được các cấp các

ngành quan tâm thực hiện, đến nay có 19 xã đạt tiêu chí này, tăng 17 xã so với năm 2011.

Trong đó cây công nghiệp chè có 8.650 ha, sản lượng búp tươi trên 63 nghìn tấn; mía nguyên liệu 11.722 ha, sản lượng đạt trên 708 nghìn tấn; diện tích lạc 4.270 ha, sản lượng đạt trên 11 nghìn tấn; diện tích cam 5.411 ha, diện tích cho thu hoạch 3.366 ha. Giá trị sản xuất nông nghiệp (theo giá cố định năm 1994), tăng bình quân 5,1%/năm (tăng 3,9% theo giá so sánh năm 2010). Chăn nuôi có những chuyển dịch rõ rệt từ tự cung, tự cấp sang chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, với quy mô lớn từ 200 đến 400 con lợn nái ngoại và 500 đến 700 lợn thịt/lứa; chăn nuôi gia cầm với quy mô từ 1.000 đến 3.000 con, thời gian luân chuyển đàn ngắn, đưa sản lượng thịt hơi năm 2014 đạt 55 nghìn tấn; duy trì và phát triển đàn bò sữa với quy mô phù hợp, sản lượng sữa tươi năm 2014 đạt trên 12.300 tấn. 

                                                              

Tiêu chí đã hoàn thành

Số xã
  - Giao thông 20 
  - Thủy lợi  86 
  - Điện  50 
  - Trường học 23 
  - Cơ sở vật chất văn hóa 13 
  - Chợ nông thôn  56 
  - Bưu điện 129/129 
  - Nhà ở khu dân cư  19 
  - Thu nhập 30 
  - Hộ nghèo  56 
  - Lao động có việc làm thường xuyên  126
  - Hình thức tổ chức sản xuất 68
  - Giáo dục  26
  - Y tế  70 
  - Văn hóa 90 
  - Môi trường 10
  -  Hệ thống tổ chức chính trị xã hội  102
- An ninh trật tự  110 

Hình thành và phát triển nghề nuôi cá lồng trên sông, hồ theo hướng sản xuất hàng hóa đã góp phần đưa sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản năm 2014 đạt 6.905 tấn. 2- Tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, tỉnh đã chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp. Cùng với đó quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu cho các nhà máy chế biến lâm sản và có chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hàng năm sản lượng lương thực đạt trên 33 vạn tấn và hình thành các vùng sản xuất tập trung.  


Một góc thôn Tân Lập, xã Tân Trào (Sơn Dương).  

Bước đầu sản xuất thành công một số giống cá đặc sản bằng phương pháp nhân tạo như: Cá lăng chấm, cá dầm xanh, cá anh vũ. Một số sản phẩm nông sản hội nhập sâu nhờ có thương hiệu và khả năng cạnh tranh đã mang lại giá trị kinh tế cao cho nông dân như cam sành (Hàm Yên), bưởi Xuân Vân, chè Bát tiên Mỹ Bằng (Yên Sơn); mật ong Phong thổ (thành phố Tuyên Quang); chè xanh Vĩnh Tân, xã Tân Trào (Sơn Dương). 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nông thôn mới, năm 2016 tỉnh ta phấn đấu có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó duy trì, giữ vững 10 xã đạt chuẩn năm 2015 và thêm 6 xã hoàn thành; phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 30% số xã chuẩn nông thôn mới. 

 
Nguồn: TQĐT, đăng ngày 25/11/2015
tác giả  Lê Duy

Tin cùng chuyên mục