Ngành ngân hàng chung tay xây dựng nông thôn mới Kim Quan

Kim Quan (Yên Sơn) là một trong 6 xã của tỉnh thực hiện mục tiêu về đích xây dựng nông thôn mới năm 2019. Tuy nhiên, xã còn nhiều khó khăn.


Bà Hoàng Thị Tiếp, thôn Khuôn Hẻ, xã Kim Quan (Yên Sơn) tham gia dự án chăn nuôi bò thịt.

Toàn xã có hơn 845 hộ, với 3.554 nhân khẩu, trong đó có 201 hộ nghèo, chiếm 23,79% và có 376 hộ cận nghèo, chiếm 44,5%. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp, mới đạt 23 triệu đồng/người/năm. Đến hết năm 2018, xã mới đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới, còn 8 tiêu chí chưa đạt, gồm giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hạ tầng thương mại nông thôn, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm. 

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các ngân hàng trên địa bàn đã triển khai các chương trình tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng để phát triển kinh tế và hoàn thành các tiêu chí còn lại. Đến 30-4-2019, xã Kim Quan có 848 cá nhân, hộ gia đình vay vốn tín dụng ngân hàng với tổng số tiền 44,7 tỷ đồng. Hiện tại, trên địa bàn xã Kim Quan đã có 3 ngân hàng thương mại tham gia đầu tư tín dụng (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng TMCP Công thương và Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt) với tổng số vốn gần 30 tỷ đồng. Cùng với dòng vốn tín dụng thương mại là các chương trình tín dụng chính sách được Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thông qua các tổ chức hội ủy thác cho 518 hộ gia đình được vay vốn.

Trong đó, có 172 hộ nghèo được vay vốn với dư nợ 6,5 tỷ, 109 hộ cận nghèo được vay vốn với dư nợ 4 tỷ đồng; 35 hộ được vay 1,75 tỷ đồng để trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi trên đất rừng; 66 hộ được vay vốn cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn với số tiền là 2 tỷ đồng; 46 hộ được vay vốn theo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với số tiền là 605 triệu đồng; 57 hộ được vay vốn theo chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở với dư nợ 537 triệu đồng... Dòng vốn tín dụng ngân hàng đã hỗ trợ người dân sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững, góp phần giúp xã Kim Quan hoàn thành các tiêu chí quan trọng như: thu nhập, hộ nghèo, môi trường, nhà ở để về đích nông thôn mới trong năm 2019.

Ngành Ngân hàng tỉnh đã triển khai chính sách hỗ trợ người dân xã Kim Quan phát triển chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế trang trại, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, theo Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND, Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND, Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND, Quyết định số 303/QĐ-UBND. Đến nay, trên địa bàn xã Kim Quan có 4 hộ gia đình được vay vốn theo Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND, với số tiền là 186 triệu đồng. Chia sẻ với chúng tôi, ông Bàng Minh Hạnh, chủ trang trại tổng hợp tại thôn Khuôn Hẻ, xã Kim Quan cho biết, ông có 10 ha trang trại, trong đó có 8 ha trồng cây chè.

Ông đã vay vốn tín dụng ngân hàng theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn để đầu tư trồng chè, mỗi vụ chè gia đình ông thu nhập khoảng 500 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 2 lao động thường xuyên và 20 lao động thời vụ. Hiện nay, gia đình ông đang thực hiện các thủ tục vay vốn theo chương trình cho vay phát triển kinh tế trang trại để mở rộng sản xuất, đầu tư thêm cây trồng, vật nuôi. Ngay từ khi tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, ông đã được các cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tận tình và thường xuyên tư vấn sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích. 

Ông Trịnh Ngọc Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngành Ngân hàng Tuyên Quang sẽ làm tốt hơn nữa trong việc phối hợp với các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trong việc thông tin tuyên truyền, thực hiện các cơ chế, chính sách của ngành, của tỉnh về nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đẩy mạnh công tác huy động vốn, ưu tiên nguồn vốn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới lồng ghép với các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh. Ngành đẩy mạnh công tác an sinh xã hội bằng các hình thức như xây dựng đường điện thắp sáng đường quê, ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất, tặng xe đạp cho các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí trang bị đồ dùng học tập cho trường học..., góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Kim Quan cũng như toàn tỉnh.               

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục