,

Nông thôn mới

Mô hình nông thôn mới của việt nam được giới thiệu tại apec 2017

Ngoài các cuộc họp của nhóm công tác APEC về Công nghệ sinh học nông nghiệp và Hợp tác kỹ thuật nông nghiệp khai mạc, ngày 20/8, 4 hội thảo kỹ thuật về “Tuần lễ An ninh lương thực” tiếp tục diễn ra tại TP. Cần Thơ.

Ngày 20/8 được xem là ngày làm việc bận rộn của đại biểu đến từ 21 nền kinh tế APEC trong khuôn khổ “Tuần lễ An ninh lương thực” APEC 2017 đang diễn ra tại TP. Cần Thơ. Ngày làm việc thứ ba này có các cuộc họp của nhóm công tác về Công nghệ sinh học nông nghiệp (HLPDAB) và Hợp tác kỹ thuật nông nghiệp (ATCWG) chính thức khai mạc.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới được giới thiệu tại APEC 2017. 

Tại Nhóm công tác ATCWG, ông Trần Kim Long – Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho hay, hợp tác và tập hợp các nguồn lực của các nền kinh tế trong khu vực có vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh lương thực và phát triển kinh tế trong khu vực.

Nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận tại Nhóm công tác ATCWG như tăng cường các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, ứng phó với các thách thức an ninh lương thực, thúc đẩy phát triển nhiên liệu sinh học bền vững, ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu, tăng cường năng lực thích ứng và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào toàn bộ chuỗi sản xuất nông nghiệp…

Trong khi đó, Nhóm công tác HLPDAB tập trung trao đổi về các nội dung như thúc đẩy áp dụng và chia sẻ kinh nghiệm áp dụng mô hình hợp tác công tư nhằm thu hút đầu tư vốn và khoa học công nghệ vào phát triển nghiên cứu công nghệ sinh học trong sản xuất nông thủy sản; Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về công nghệ sinh học nông nghiệp thông qua hợp tác trong khu vực APEC; Vai trò của công nghệ sinh học nông nghiệp trong ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững; và Ứng dụng công nghệ mới trong đánh giá an toàn sinh học.

Bên cạnh đó, ngày 20/8 là ngày 4 hội thảo kỹ thuật khác trong khuôn khổ “Tuần lễ An ninh lương thực” APEC 2017 tiếp tục diễn ra. Trong đó, hội thảo “Xây dựng hệ thống sản xuất và tiêu thụ nông sản thích ứng – Tiếp cận liên ngành sử dụng thông tin khí hậu phục vụ an ninh lương bền vững” bước vào ngày làm việc cuối cùng.

Hội thảo này đã có 25 bài trình bày về vấn đề sử dụng các thông tin về thời tiết/khí hậu cho sản xuất nông nghiệp, các phương pháp, công cụ thu thập, phân tích số liệu, chia sẻ thông tin về khí hậu thời tiết trong dự báo tác động đến sản xuất, năng suất và an ninh lương thực...

Đặc biệt, tại hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông thôn hướng tới an ninh lương thực và tăng trưởng về chất lượng”, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ NN&PTNT Phạm Văn Điển đã giới thiệu về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của Việt Nam, hướng đến nâng cao đời sống của người dân thông qua phát triển nông nghiệp bền vững, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và tính cạnh tranh cao, đảm bảo an ninh lương thực.

Với những nội dung của hội thảo “Thực hành nông nghiệp thông minh với biến đổi khí hậu và các chính sách liên quan đến An ninh lương thực và Tăng trưởng bền vững”, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn Nguyễn Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh rằng, “nông nghiệp thông minh với biến đổi khí hậu (CSA) là một giải pháp canh tác hữu hiệu ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm tăng năng suất, sản lượng và Việt Nam đã áp dụng nhiều mô hình CSA khác nhau trong sản xuất lúa, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và lâm nghiệp.

Một trong những sự kiện quan trọng của “Tuần lễ An ninh lương thực” APEC 2017 được tổ chức tại TP. Cần Thơ là hội thảo “Chuỗi giá trị lương thực thúc đẩy phát triển nông thôn- đô thị khu vực châu Á- Thái Bình Dương”.

Hội thảo tập trung bàn luận vấn đề chia sẻ các mô hình thành công trong phát triển chuỗi giá trị thực phẩm để cung cấp thực phẩm an toàn và đảm bảo an ninh lương thực cho các nền kinh tế APEC và toàn khu vực. Đồng thời đưa ra các giải pháp để tăng giá trị cho các sản phẩm đầu ra và phân phối lợi ích một cách công bằng cho tất cả các bên liên quan trong chuỗi giá trị, đặc biệt là nông dân ở góc xa nhất của chuỗi giá trị. Sự phát triển của chuỗi giá trị lương thực bền vững có thể mở ra con đường thoát nghèo quan trọng cho hàng triệu hộ nghèo của các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực APEC.

“Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành theo hướng gia tăng giá trị và phát triển bền vững là một trong những ưu tiên hàng đầu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn”, ông Trần Kim Long nói và kỳ vọng Việt Nam có thể học hỏi  được nhiều về phát triển hệ thống chuỗi giá trị lương thực của các nền kinh tế thành viên APEC. 

Theo Infonet.vn

Tin cùng chuyên mục