Miền núi phía Bắc dự kiến hoàn thành nông thôn mới trước 1 năm

Đến hết tháng 6/2019, khu vực miền núi phía Bắc đã có 603/2.280 xã (chiếm hơn 26%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng trên 18% so với cuối năm 2015, không còn xã dưới năm tiêu chí.

Dự kiến đến hết năm 2019 có khả năng 28% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành sớm hơn một năm so với mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao các tỉnh miền núi phía Bắc.

Thông tin trên được ông Trần Nhật Lam, Phó chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương, cho biết tại cuộc họp báo chiều 29/7 về Hội nghị Tổng kết 10 năm nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc.

Ông Lam cho biết thêm đến hết tháng 6/2019, khu vực miền núi phía Bắc đã có 603/2.280 xã (chiếm hơn 26%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng trên 18% so với cuối năm 2015, không còn xã dưới năm tiêu chí.

Bình quân tiêu chí/xã đạt 12,28 tiêu chí (tăng 8,32 tiêu chí so với năm 2011 và tăng 4,14 tiêu chí so với năm 2015), thấp hơn so với bình quân chung của cả nước là 15,16 tiêu chí. Cả vùng đã có sáu đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, sau 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc thay đổi rõ rệt. Người dân đã phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia chuỗi giá trị; thu nhập ngày càng tăng, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng cao...

Một số tỉnh khó khăn như Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái… đang khẩn trương hoàn thành hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận cho một đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Việc những địa phương khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới có sức lan tỏa rất lớn, tạo động lực cho các tỉnh trong vùng phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo hướng chất lượng và bền vững.

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc sẽ được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình trong hai ngày (từ 2-3/8) do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì.

Ngoài kết quả đạt được trong 10 năm qua của Chương trình, hội nghị sẽ tập trung đề xuất định hướng và giải pháp xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020 ở cấp thôn, bản và phát triển du lịch cộng đồng cho vùng miền núi phía Bắc./.

 

TTXVN/VIETNAM+

Tin cùng chuyên mục