,

Nông thôn mới

Huyện Sơn Dương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Ngày 16/9, tại Hội trường Huyện ủy, huyện Sơn Dương tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. Về phía huyện Sơn Dương có đồng chí Phùng Quang Đông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, các HTX, các cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới của huyện Sơn Dương.


Các đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Sơn Dương


Trong 10 năm qua, huyện Sơn Dương đã huy động được gần 2 nghìn tỷ đồng để triển khai xây dựng nông thôn mới. Trong đó nguồn vốn nhân dân đóng góp trên 362 tỷ đồng, vốn huy động từ các doanh nghiệp, HTX trên 100 tỷ đồng. Cùng với nguồn kinh phí được nhà nước hỗ trợ, các xã đã vận động nhân dân hiến đất, góp công, góp vật liệu xây dựng được trên 1.216 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa 564 km kênh mương; xây dựng mới 136 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; xây dựng 25 công trình trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; đầu tư xây dựng, nâng cấp lớp, trường học, nhà công vụ cho giáo viên, công trình nước sạch, công trình nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường góp phần đưa 39 trường trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia. Triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đề án  tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hình thành vùng nguyên liệu hàng hóa mía, chè, cây nguyên liệu giấy. Xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ ở một số cây chủ lực. Củng cố kiện toàn 39 hợp tác xã nông, lâm nghiệp; xây dựng mô hình cánh đồng lớn gắn với tổ chức sản xuất của hợp tác xã tại các xã Tân Trào, Minh Thanh, Lâm Xuyên. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, sau hơn một năm triển khai đã tiến hành đăng ký 45 sản phẩm nông sản, đồng thời hỗ trợ, tư vấn xây dựng, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm nông sản cho 16 sản phẩm nông sản mang lại hiệu quả kinh tế cao.


Sản phẩm nông sản của các xã được trưng bầy, giới thiệu tại Hội nghị Tổng kết


Đến nay, huyện có 5/32 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 19/19 tiêu chí; 03 xã đạt 16 tiêu chí, 20 xã đạt từ 10-15 tiêu chí; 4 xã đạt từ 8-10 tiêu chí; không có xã nào đạt dưới 8 tiêu chí. Dự kiến đến hết năm 2019 có thêm 02 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 7/32 xã, số tiêu chí đạt bình quân là 14 tiêu chí/ xã.

Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, toàn huyện phấn đấu có trên 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; không còn xã dưới 10 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; phấn đấu có ít nhất từ 5 - 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân năm 2025 tăng ít nhất 1,6 lần so với năm 2020.


Đ/c Phùng Quang Đông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phùng Quang Đông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sơn Dương biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 10 năm qua. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục làm tốt công tác tuyên tuyền nâng cao nhận thức trong cán bộ đảng viên và người dân trong xây dựng nông thôn mới, với tinh thần xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; làm tốt việc liên doanh, liên kết, hình thành chuỗi giá trị, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn với lợi thế của từng địa phương nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội.


Các tập thể có thành tích tiểu biểu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Nhân dịp này, UBND huyện Sơn Dương tặng giấy khen cho 9 tập thể và 18 cá nhân có thành tích tiểu biểu trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020 của huyện Sơn Dương.

 

Phạm Đình Tuyên/VPĐP NTM tỉnh

Tin cùng chuyên mục