Họp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 22/6, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

 

Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch U
BND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh TQĐT 
 

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), việc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, các ngành, các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch, triển khai công tác kiểm tra, chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch năm 2017.


Tuy nhiên tiến độ lập, phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình hạ tầng từ nguồn vốn đầu tư phát triển còn chậm, tiến độ giải ngân hiện nay chỉ đạt 3,9% kế hoạch vốn. Đối với 7 xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay, tiến độ triển khai kế hoạch, nhiệm vụ vốn được giao theo Quyết định 142, ngày 8/5/2017 của UBND tỉnh còn chậm, đa phần các công trình đang hoàn thiện thủ tục, hồ sơ xây dựng công trình. Đến giữa tháng 6/2017, có 2 xã đạt 11 tiêu chí; 3 xã đạt 12 tiêu chí; 1 xã đạt 13 tiêu chí; xã Trung Môn (Yên Sơn) đạt cao nhất với 16/19 tiêu chí.


Việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân, thực hiện tiêu chí môi trường... tiếp tục là vấn đề khó khăn đối với nhiều địa phương.


Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận về việc cung ứng cấu kiện nhà văn hóa thôn theo kế hoạch năm 2017 chưa đảm bảo yêu cầu đề ra; công tác hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt và giám sát xây dựng còn chưa được thường xuyên dẫn tới những vướng mắc trong thực hiện. Nhiều địa phương nhân dân đang tập trung triển khai sản xuất vụ mùa, đảm bảo thời gian cho sản xuất vụ đông, nên việc triển khai xây dựng hạ tầng ở cơ sở còn chậm.


Các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, bàn các giải pháp về đẩy mạnh công tác phối hợp, linh động trong việc triển khai cung ứng cấu kiện nhà văn hóa thôn, bản, kênh mương bê tông đúc sẵn. Nhất là tại các địa phương có điều kiện thuận lợi trong thực hiện; giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ về xây dựng hạ tầng, huy động nguồn lực trong thực hiện các tiêu chí...


Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian vừa qua. Đồng chí khẳng định, 6 tháng đầu năm 2017, tiến độ triển khai chương trình đạt thấp so với kế hoạch; nguyên nhân một phần còn do sự chưa thật chủ động, quyết tâm của các ngành, các địa phương trong triển khai thực hiện.


Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo, các ngành, địa phương tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, kịp thời nghiên cứu, điều chỉnh, xử lý ngay những phát sinh từ cơ sở, quyết tâm đẩy nhanh mục tiêu thực hiện chương trình theo đúng kế hoạch năm 2017 đề ra.


Một trong những khó khăn lớn hiện nay là việc chủ động các nguồn lực cho thực hiện chương trình, đồng chí đề nghị các ngành, các cấp chính quyền căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động đề xuất, tham mưu với tỉnh trong việc huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình.


Đồng chí đề nghị cơ quan chủ đầu tư, đơn vị cung ứng và các huyện rà lại toàn bộ nhu cầu, khả năng thực hiện để cung ứng cấu kiện kênh mương, nhà văn hóa theo đúng nhu cầu của từng cơ sở; các cơ quan tuyên truyền, hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động đến người dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

 

Nguồn: Đài TTV
tác giả: Thái Văn – Đỗ Hải

Tin cùng chuyên mục