,

Nông nghiệp tốt

Hàm Yên phát triển nông nghiệp sạch – Hướng đi hiệu quả, bền vững

Chuyển đổi phương thức nông nghiệp xanh, sạch là một trong những giải pháp mà huyện Hàm Yên đang hướng tới, góp phần tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển hiệu quả, bền vững.
Video không hợp lệ

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục