,

Nông nghiệp sạch

Duy trì mô hình trồng dưa trong nhà lưới

Từ diện tích nhà lưới rộng 2.500m2 được xây dựng để trồng cây dưa lưới, Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Kim Bình, huyện Chiêm Hóa đã tận dụng mặt bằng để trồng thâm canh cây dưa bao tử nhằm tăng thu nhập cho các thành viên và duy trì việc làm cho người lao động địa phương.
Video không hợp lệ

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục